Послуги

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вест електра» – це команда висококваліфікованих фахівців, з багаторічним досвідом роботи в електротехнічній галузі.

Електромонтажні роботи
Повний спектр послуг

Проводимо електромонтажні роботи по прокладанню силових електричних мереж та мереж освітлення та підключенню електроустановок до мережі. Проводимо реконструкцію мереж.

Виконуємо монтажні і пусконалагоджувальні роботи як простого так і складного електроустаткування: систем безперебійного живлення, пристроїв автоматичного вводу резерву, конденсаторних установок, дизель-генераторних електростанцій та інших.

Проектні роботи

Розробляємо технічні завдання та проектну документацію, розробляємо рекомендації удосконаленню та модернізації електричних мереж;

Консалтинг

«Вест Електра» надає послуги з комплексного енергетичного обстеження (енергоаудит), допомагаючи оцінити ефективність використання енергоресурсів і розробити ряд заходів по оптимізації і зниження енергетичних витрат підприємства, будинку, торгових центрів.
Енергоаудит включає:

  1. моніторинг встановлених і фактичних параметрів енергоспоживання;
  2. вимірювання контрольних параметрів енергоспоживання за допомогою спеціальних приладів;
  3. опитування споживачів енергоресурсу;
  4. вивчення нормативної бази та інструкцій підприємства;
  5. розрахунок економічної ефективності впровадження запропонованих заходів щодо оптимізації енергоспоживання;
  6. складання звіту, який містить результати проведеного енергоаудиту та рекомендації по зниженню витрат.

У результаті енергетичного обстеження ви отримуєте:

  1. висновок про раціональність використання енергоресурсів;
  2. рекомендації щодо впровадження технологій енергозбереження;
  3. рекомендації з організації заходів, націлених на підвищення енергоефективності вироблених товарів/послуг;
  4. энергопаспорт.
Додаткові послуги
Розчистка
від порослі та дерев, трас вздовж ліній електропередач, для забезпечення протипожежного стану, безпечної експлуатації ліній електропередач та дотримання встановленої ширини просік;
Підготовка
очистка та влаштування доріг( вирубка лісу, розробка деревини, валка деревин під корінь, трельовка хлистів, корчування пнів, засипка ям бульдозером, розчистка від кущів та мілколісся, топозйомка, планування бульдозером, скрепером, укріплення узбіччя);
Розчистка
меліоративних каналів, річок, заплав(будівництво переходів, мостів) – геодезична зйомка, виємка пульпи, укріплення узбіччя, насипка піску, будівництво та укріплення містків, переходів, будівництво гідротехнічних соруд;
GPS-контроль
впровадження систем GPS-контролю та моніторингу транспорту - впровадження системи моніторингу для контролю за транспортними засобами (ТЗ) компанії. Дана система буде охоплювати процес оперативного моніторингу місцезнаходження, а також контроль рівня палива рухомих об’єктів підприємства, що дає можливість підвищити ефективність використання робочого часу та зменшення витрат палива;
Запасні частини
акумулятори, резина для ТЗ виробництва СНГ- забезпечення автопарків, підприємств запасними частинами, акумуляторами, гумою;
Енергозбереження
розробляємо та впроваджуємо проекти енергозбереження у таких напрямках: використання сонячної, вітрової енергії